Ansatte i Klimaalliansen

Arne Otto Iversen - Daglig leder/arrangements ansvarlig Grønt senter


Arne Otto jobber for Grønt Senter og er ansvarlig for arrangementer og aktiviteter der. Ved siden av å organisere foredrag, seminarer, workshops og lukkete eller åpne møter, jobber han med prosjekter som å fremme bydyrking, solceller og annet. Følg med enten på Facebook eller på nettsiden til Grønt Senter.


Mail: arneotto@klimaalliansen.no

Telefon: (+ 47) 930 340 88

Hilde Finckenhagen - Miljørådgiver, miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør


Hilde jobber med Miljøfyrtårn, både som konsulent og som sertifisør og har bistått mange barnehager, skoler og andre bedrifter i og rundt Kristiansand i prosessen med sertifiseringen. Dessuten jobber hun med transportkonkurransen «Jeg kjører grønt» og andre miljørelaterte prosjekter.


Mail: hilde@klimaalliansen.no

Telefon: (+ 47) 913 71 104

Beate Fiszkal - Miljørådgiver og miljøfyrtårnkonsulent


Beate jobber som Miljøfyrtårnkonsulent både i Aust og Vest Agder. Hun har erfaringer som arrangør av miljøfester som Bilfri dag og Verdens Miljødag samt miljøprosjekter for barn. Spesielt brenner hun for gå til skolen kampanjen Beintøft som involverer mange elever i Kristiansandsområde, Rogaland og Arendal.


Mail: beate@klimaalliansen.no

Telefon: (+ 47) 944 89 194

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter

Odderøyaveien 5, 4610 Kristiansand 

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.