Redd økoskulen

Nyhetsarkiv

Redd økoskulen!


Sogn Jord- og hagebruksskole er Norges eneste skole som tilbyr utdanning som økologisk agronom. Det er viktig å skape en kunnskapsgrunnlag for å nå regjeringens mål om 15 % økologisk matproduksjon og forbruk innen 2020. Men skolen er truet med nedleggelse pga. manglende midler til vedlikehold av skolens bygninger. Les mer om skoler her: http://sjh.no/


Venneforeningen prøver å samle inn penger for en finansiering av nye bygninger og dermed til å redde skolen for nedleggelse. Klimaalliansen har støttet venneforeningen for Sogn jord- og hagebruksskole med et livstidsmedlemskap. Sammen skaper vi en bedre verden! Bli med du og!

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter

Odderøyaveien 5, 4610 Kristiansand 

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.