Testing av beintøft nettside

Nyhetsarkiv

Testing av nettsiden Beintøft ungdom


Miljøkontakter i Fiskå skole testet ut den nye nettsiden Beintøft ungdom som ble utviklet for ungdomsskoler. Det var viktig for oss å finne ut om mulige problemer før konkurransestart i september. Miljøgruppen var fornøyd med nettsiden, alt funket og vi fikk noen tips til finpussing. Andre, Mathias og Lars Kristian som gjorde registreringsjobben i klassene, fikk som takk sykkelhjelmer. Det ser ut som om de var fornøyd og gleder seg til ferie og sykling.


Vi ønsker alle en fin og grønn sommer!

KLIMAALLIANSEN


Besøksadresse:

Grønt senter

Odderøyaveien 5, 4610 Kristiansand 

www.klimaalliansen.no


Postadresse:

Postboks 718

4666 Kristiansand

Copyright © All Rights Reserved. Background photo taken by Peter Prokosch - www.grida.no.